• مشخصات و اطلاعات پیچ 

پیچ نوعی اتصال رزوه دار با نخ نر خارجی است که به نخ ماده از پیش ساخته شده مشابه مهره نیاز دارد.
پیچ و مهره نوعی اتصال دهنده است. بست ها برای محکم کردن یا چسباندن مواد به یکدیگر استفاده می شوند. این اتصال دهنده ای سخت افزاری سخت افزاری انواع مختلفی دارند. اکثر، اگر نه همه، انواع اتصال دهنده ها دارای رزوه های ماشینی هستند. یک اتصال دهنده رزوه‌دار به مهره‌ها می‌پیچد تا مواد را روی هم نگه دارد یا ببندد. انواع اتصال دهنده ها شامل اتصال دهنده چشمی، اتصال دهنده های چرخ و  اتصال دهنده های ماشینی هستند در حالی که انواع مهره ها شامل مهره های شش گوش ، مهره های مربعی و غیره هستند.

پیچ و مهره استنلس استیل 310